Hälsa

Vad kan jag göra åt min syn?

Ålderssynthet manifesteras i att ögat får svårt att fokusera på nära håll. Detta märks ofta tidigt för den som läser ofta. När morgontidningen flyttas längre och längre från ögonen samtidigt som man kisar hårdare och hårdare för att kunna läsa vad som står, kan det vara ett tecken på tidig ålderssynthet. 

Detta synfel korrigeras oftast och enklast med hjälp av glasögon, men det finns förstås även kontaktlinser som alternativ. Det går också att korrigera ålderssynthet med hjälp av kirurgi och laseringrepp. Det vanligaste ingreppet för denna typ av åkomma är en variant av Lasik som kallas för PresbyLasik, men det är inte ovanligt att man väljer att implantera en konstgjord (intraokulär) lins i ögat. Även om det innebär en risk för infektioner, linsrotation och andra problem anses denna metod generellt något säkrare än laserkirurgi.

Översynthet

Översynthet, eller långsynthet som det också kallas i folkmun, är det överlägset vanligaste synfelet som drabbar oss människor. På latin kallas denna åkomma för hyperopi, och den uppstår när ögat är för ”kort”. Då bryts ljuset bakom näthinnan istället för precis vid den, vilket gör att vi ser dåligt på nära håll. På längre håll märks inte detta lika tydligt, men vid svåra fall av översynthet ser man dåligt på så gott som alla avstånd.

Det kan ibland vara svårt att märka att man drabbats av översynthet: kroppen kompenserar undermedvetet genom att vi till exempel flyttar huvudet längre och längre ifrån datorskärmen, boken eller tidningen när vi arbetar eller läser. Huvudvärk och trötthet kan uppstå vid längre ansträngning, och bör tas som ett tydligt tecken på att det är dags att söka hjälp.

Översynthet är ofta ärftligt eftersom det generellt sett beror på att ögat har en oval form. I vissa fall beror åkomman istället på att linsens brytningsförmåga är för svag, men båda former av översynthet går att kompensera med hjälp av glasögon eller kontaktlinser. Detta är den överlägset vanligaste korrigeringen överallt i världen, men det går numera också att bota översynthet med hjälp av Lasik. Man bör dock alltid överväga om resultatet av ett sådant ingrepp överväger riskerna med det.

Astigmatism

Astigmatism är ett relativt vanligt synfel som ger fel i fokus på bredden och höjden, snarare än på längden. Det är alltså inga större skillnader mellan hur bra eller suddigt man ser saker på olika avstånd, utan snarare i hur man uppfattar saker (och framför allt linjer) som löper vertikalt och horisontellt. Detta medför att man kan ha svårt att se finare detaljer, bokstäver kan se otydliga och suddiga ut på antingen höjden eller bredden, och hjärnans ständiga kamp med att ta in tydliga intryck kan leda till huvudvärk. Vissa studier tyder på ett samband mellan astigmatism och migrän, men inget konkret har kunnat säkerställas.

Det finns två typer av astigmatism. Den ena orsakas ofta av ett ärr i hornhinnan eller en mikroskopisk spricka i ögats lins. Denna form av astigmatism kan inte korrigeras med glasögon, men väl med kontaktlinser då dessa fäster direkt på ögat. Den andra formen av åkomman, som också är den vanligare, orsakas av att antingen hornhinnan eller linsen är felformade (toriskt formade). Detta går att korrigera med hjälp av en torisk lins. Även kirurgi används för att åtgärda astigmatism.

Att själv upptäcka om man astigmatisk är inte alltid enkelt, speciellt inte vid lättare astigmatism. Vid större problem kan dimsyn inträda, liksom ovan nämnda huvudvärk, skelning och trötthet. Speciellt efter att man suttit framför en datorskärm eller tidning under en lång period kan denna trötthet uppstå kring ögonen som känns ansträngda och uttröttade. Många kan gå halva livet med astigmatism, men upptäcker det först när de får ett jobb som innehåller mycket tid framför datorn.

Grå starr

Grå starr, inte att förväxla med gråstarr som är ett vildgräs, är en relativt vanlig förändring som främst uppstår i äldre människors ögon. Åkomman, som också kallas katarakt, orsakas av att cellerna i ögats lins långsamt dör och antar en grå färgton. Obehandlad leder detta tillstånd förr eller senare till blindhet: enligt världshälsoorganisationen WHO står obehandlad grå starr för närmare hälften av alla fall av blindhet i världen.

Sjukdomsförloppet är vanligtvis mycket långsamt, men i vissa former av grå starr kan det gå snabbare på grund av yttre faktorer såsom mycket solljus eller våld mot ögat. Färgen på ögat blir successivt gråare och gråare, men det finns även fall där linsen blir gul, bärnstensfärgad eller till och med svart.

Gemensamt för alla typer av grå starr är dock att synen försämras till följd av att de döda cellerna blockerar ljus som annars hade nått hornhinnan. Färgnyanser blir blekare och ljustkänsligheten kan öka. Görs ingenting blir katarakten tillslut så mörk att inget ljust alls tränger igenom, vilket är detsamma som blindhet. Grå starr kan dock, till skillnad från grön starr, ofta behandlas kirurgiskt. Då avlägsnar man den sjuka och döende linsen ur ögat helt och håller, och ersätter den med en konstgjord intraokulär sådan. Operationsmetoden har blivit mycket vanlig och säker, och numera är antalet fall av grå starr som leder till blindhet lågt i västvärlden. I fattigare länder utan avancerad sjukvård kvartstår tyvärr problemet.

Vad är Lasik?

Lasik är en relativt ung form av laserbehandling som används mot flera olika typer av synfel. Själva ordet Lasik (skrivs ofta med enbart stora bokstäver) är en förkortning för Laser-Assisted in Situ Keratomileusis. Metoden används ofta för att korrigera översynthet, närsynthet och astigmatism.

Lasik är ett lysande exempel på hur man genom att kombinera ett flertal olika upptäckter och uppfinningar kan skapa något helt nytt som annars förmodligen aldrig blivit till. Även om metoden började användas på 1990-talet lades grunden för Lasik redan kring år 1950 i Colombia, där den spanske läkaren Jose Barraquer upptäckte att man kunde ändra linsens form och egenskaper genom små kirurgiska snitt.

Metoden var i sig revolutionerande men bara marginella framsteg gjordes fram till mitten av 1970-talet, då den ultravioletta lasern uppfanns. Denna laser har den speciella egenskapen att man med dess hjälp kan göra mycket exakta snitt i mänsklig vävnad, utan att brännskada det närliggande området. En brännskada i ögat gör förstås mer skada än nytta, så denna upptäckt var nödvändig för Lasik-procedurens utveckling.

1989 utfördes den första Lasik-operationen i USA, och under 1990-talet utvecklades tekniken vilket ledde till både snabbare operationer och kortare läktid. Själva ingreppet börjar med att man ges lokalbedövande ögondroppar i det öga som ska opereras. Normalt är patienten helt vaken och fullt medveten under operationen, även om milt lugnande ofta delas ut.

Därefter skärs en liten flik av hornhinnan upp med en skalpell eller laserskalpell. En mycket precis ultraviolett laserstråle bearbetar sedan ögats mjukvävnad och förångar mikrometertjocka lager av den tills den har rätt form. När detta är klart viks fliken försiktigt tillbaka över linsen, och operationen är klar.

Efter operationen ges patienten generellt antibiotika i form av ögondroppar under några veckor, och allvarligare komplikationer eller infektioner är mycket ovanliga. Vissa människor upplever biverkningar i form av ljuskänslighet, haloeffekter eller suddigt seende. Färre än 5 % av alla som opereras har dock några som helst men ett halvår efter operationen.

Vad är Lasek?

Lasek står för Laser Epithelial Keratomileusis, och är en laserbehandling mot översynthet, närsynthet samt vissa former av astigmatism. Lasek är till namnet mycket likt Lasik, men det finns stora skillnader mellan dessa två behandlingsformer. Medan Lasikoperationer syftar till att vika bort en flik av hornhinnan för att forma lins och ögonvävnad med hjälp av laser, går Lasekbehandlingen ut på att behandla och forma själva hornhinnan.

Under operationen mjukas hornhinnans yttersta lager upp av en svag alkoholhaltig lösning. Lagret förs sedan bort av kirurgen vid de områden som ska laserbehandlas, och när man uppnått önskat resultat viks detta yttersta cellager tillbaka över ögat. Detta är naturligtvis ett ingrepp som gör ögat ganska känsligt, och några dagar efter ingreppet behöver det skyddas av en konstgjord lins.

Under hela läkningsprocessen, som kan ta upp till tre månader, är ögat känsligt för beröring och har dessutom försämras tårproduktion. Ögondroppar bör användas flitigt, och man bör även vara försiktig med att utsätta sig för starkt solljus då det cellager som vanligtvist skyddar mot UV-strålning är försvagat. Precis som vid Lasik förekommer tyvärr biverkningar hos en liten andel av patienterna som genomgår en Lasekbehandling. Haloeffekter, dubbelseende och grumlig syn kan i en del fall förekomma i upp till ett halvår efter operation, och i vissa fall tyvärr bli permanenta biverkningar.

Vad är FS-lasik?

FS-lasik är en form av Lasik i vilken man istället för en vanlig ultraviolett laser använder sig av en femtosekundslaser. Laserstrålar är egentligen inte kontinuerliga ljusstrålar, utan snarare pulser av ljus som skickas ut i otroligt korta tidsintervall. Vid en vanlig Lasikoperation skickar den ultravioletta lasern med största sannolikhet ut dessa pulser i nanosekundsintervaller. En nanosekund är detsamma som en miljarddels sekund eller 1 sekund upphöjd till 10-9, så det är otroligt korta tidsaspekter vi talar om.

En femtosekundslaser är än mer avancerad – dess ljuspulser sker i några av de minsta mätbara tidsintervaller som finns: en femtosekund är 1 sekund upphöjd till 10-15, och alltså oändligt mycket kortare än en nanosekund. Det går exempelvis fler femtosekunder på en sekund, än det går sekunder i en människas liv!

Utöver att denna otroligt avancerade laserteknologi används, skiljer sig en FS-lasikoperation inte nämnvärt från en Lasikbehandling. Det innebär att man vid operationen lossar en flik av hornhinnan för att med hjälp av laserstrålen forma ögats och hornhinnans vävnad så att den bli slät och får optimal ljusbrytning. Efter operationen sätts fliken tillbaka och självläker på några månader. FS-lasik hjälper precis som Lasik mot både översynthet och närsynthet, samt de flesta fall av astigmatism.

Vad är vågfrontsteknologi?

Vågfrontsteknologi är en speciell och avancerad form av Lasik i vilken målet är en ännu högre precision än vid användning av den traditionella tekniken. I korthet går metoden ut på att man under Lasikoperationen hela tiden mäter av vad som sker i ögat med hjälp av en såkallad vågfrontsmätare. Med hjälp av närmare tiotusen referenspunkter får oftamologen en klar bild av hur hela ögat fungerar, dess brytningspunkter och eventuella ojämnheter i hornhinnan.

Det teoretiska resultatet av vågfrontsteknologi är en bättre förståelse för det individuella ögat, och därmed en mer lyckad operation. Detta beror dock också till stor del på läkarens förmåga att kunna tolka de data som mäts, och även förmåga att förutse hur ögat kommer att bete sig efter operation och läkning. Vissa undersökningar pekar mot att förekomsten av halofenomen efter operationen minskar vid användning av vågfrontsteknologi kontra vanlig Lasikbehandling, och den allmänna uppfattningen inom läkarkåren är att denna behandlingsform ger något bättre resultat.

Vad är ICL?

ICL är en engelsk förkortning för Implantable Contact Lens, på svenska implanterad kontaktlins. Ett vanligare namn för denna är på engelska IOL – intraocular lens, och på svenska intraokulär lins.

Idén om att ersätta ögats lins med en konstgjord sådan föddes i England i slutet av 1940-talet av läkaren Sir Harold Ridley. Vid den här tiden var det vanligt att man avlägsnade linsen vid behandling av bland annat grå starr och katarakter, eftersom den i sjukdomens senare skede var så grumlig att blindhet inträdde. Ridley implanterade framgångsrikt en lins av plexiglas i november 1949, men det skulle dröja i närmare trettio år innan tekniken accepterades och började vidareutvecklas.

Under en lång tid användes uteslutande hårda linser av plexiglas, och slipningen var ofta sådan att man skulle kunna se bra på långt håll (även om motsatsen förstås förekom). Numera används ofta mjuka linser av silikon och akryl. Den största fördelen med dessa är att de kan vikas ihop och därmed föras in i ett mycket mindre hål i ögat, något som ger både kortare operationstid och snabbare läkning. De kan även i viss mån ändra form och därmed ge fokus på olika avstånd. Vanligast för att ge bra syn både på kort och långt håll är dock bifokala linser som slipats för just detta syfte.

Bifokala linser hör dock tyvärr fortfarande till ovanligheten, och det största och vanligaste problemet som patienter upplever är att de inte längre kan fokusera på nära håll efter ingreppet. Det slår förvisso att vara helt blind till följd av en katarakt, men kan för många vara en obehaglig upplevelse. Färre än 5 % upplever dock några medicinska problem eller biverkningar av ICL-behandling.

Vad är RLE/CLE?

RLE och CLE är två olika förkortningar för samma procedur. RLE står för Refractive Lens Exchange medan CLE står för Clear Lens Extraction. För att förenkla läsningen för dig kommer från och med nu RLE att användas, men det är alltså precis samma sak som CLE.

RLE är enkelt uttryckt den metod som används för att ta ut ögats lins och ersätta den med en intraokulär, konstgjord, ersättningslins (ICL). Metoden används för att behandla både närsynthet, översynthet och ålderssynthet, såväl som grå starr. I vissa fall utför man också en RLE för att bota astigmatism, men resultaten är mer varierande när det kommer till denna ögonåkomma.

När man genomför en RLE så öppnar man helt enkelt ögats hornhinna med ett mycket litet snitt och tar ut den skadade linsen. I vissa fall behandlar man linser i förväg med ultraljud för att spräcka upp katarakter (grå starr) och mjuka upp den. Själva linsen är mjuk och formbar, så snittet behöver inte vara stort. Därefter ersätter man den skadade linsen med en konstgjord motsvarighet i antingen plexiglas, silikon eller akryl. Denna nya lins krokas fast i ögat och stannar på plats livet ut. Vanligast är att man opererar in en monofokal (enkelslipad) lins, men det blir vanligare och vanligare med bifokala linser som tillåter användaren att se bra både på nära och på långt håll.

Vad är EPI-lasik?

EPI-lasik är en relativt ny form av ögonkirurgi, och något av en blandning mellan Lasik och Lasek. Gemensamt för dessa laserbehandlingar är att man på något sätt måste komma genom eller runt hornhinnan för att med laserns hjälp kunna göra finjusteringar i ögats mjukdelar.

Vid en Lasikbehandling skär man med hjälp av en skalpell upp en liten flik av hornhinnans yttersta lager som viks tillbaka under behandlingen för att sedan sättas på plats igen när man är färdig. När man använder Lasek så mjukar man istället upp ögats yttersta celler med hjälp av en alkoholhaltig lösning så att man kan skjuta dem åt sidan på det sättet under operationen.

EPI-lasik är istället ett mellanting mellan ovanstående två behandlingar: Istället för att mjuka upp hornhinnan med alkohol och i princip döda de celler som finns där, låter man en otroligt fin skalpell glida mellan detta cellager och ögats övriga delar. Resultatet blir ett ungefär 100 mikrometer tjockt cellager som kan vikas bort. Detta cellager motsvarar ungefär en fjärde- till en femtedel av hornhinnans tjocklek, och att tillfälligt avlägsna det räcker alltså för att laserbehandlingen ska vara effektiv.

Precis som med alla ögonoperationen finns det vissa risker, och i vissa fall har den del av hornhinnan som skurits bort inte kunnat fästas på plats igen. Det är dock inte farligt, men förlänger läktiden markant. Haloeffekter, dubbelseende och suddig syn har också kunnat observeras under läkprocessen, men allt som allt är EPI-lasik generellt ett mer skonsamt alternativ än Lasek, och en behandlingsform som vinner allt mer mark.

Vad är Intracor?

Intracor, eller IntraCOR™ är en speciell form av laserbehandling för översynthet (långsynthet) och ålderssynthet. Det är en mycket ung men lovande behandlingsform som är godkänd i bland annat Sverige. Intracor är en patenterad behandlingsform som utvecklats och ägs av det tyska företaget Technolas Perfect Vision GmbH.

Det unika med Intracor är att man olikt Lasik, Lasek och EPI-lasik inte behöver behandla ögat kirurgiskt eller med kemikalier innan man korrigerar det med laserstrålar. Detta är möjligt tack vare en speciell typ av laser som tar sig genom hornhinnans yttersta skikt utan att påverka det, och justerar felaktigheter i ett djupare skikt av hornhinnan som kallas stromat.

Att inte behöva försvaga eller skära i hornhinnan är naturligtvis en enorm fördel: proceduren går mycket snabbt och risken för infektioner är minimal. Som patient känner man ingen smärta vare sig under eller efter operationen, och lokalbedövning läggs för säkerhets skull med hjälp av ögondroppar. 

Det är viktigt att poängtera att denna form av behandling ännu är i sin linda, och av detta skäl är det svårt att säga vad som kan ske för patienter som i framtiden exempelvis drabbas av grå starr eller andra synproblem. Resultaten är dock mycket lovande, och många betraktar Intracor som ett paradigmskifte inom ögonbehandling, speciellt för patienter som är drabbade av ålderssynthet.

Vad är ReStor?

ReStor är en produkt som utvecklas och marknadsförs av det schweiziska företaget Alcon. Den är en multifokal och intraokulär lins som används vid behandling av främst ålderssynthet och grå starr.

En ICL, eller intraokulär lins ser ut och fungerar ungefär som en vanlig kontaktlins, med skillnaden att den placeras inuti ögat istället för framför (på) det. Eftersom det bara finns plats för en lins i ögat innebär en ReStoroperation att man tar ut ögats egen lins, som vanligtvis är skadad eller försämrad på något sätt. Rör det sig om ålderssynthet (presbyopi) handlar det ofta om att linsen tappat sin mjukhet och flexibilitet, vilket innebär att man får svårt att fokusera på nära håll. Handlar det om grå starr (katarakt) är linsen ofta grumlig eller till och med helt svart, vilket gör att ljus inte kan passera den in i ögat. I båda dessa fall kan en konstgjord lins vara en bra lösning.

En ReStorbehandling är smärtfri, och tar cirka en kvart att genomföra. Som patient är man vaken under hela proceduren, men lokalbedövad i det öga som behandlingen utförs. Vanligtvis får man åka hem samma dag, och så länge man följer läkarens anvisningar och inte kliar sig i det behandlade ögat är infektionsrisken liten.

Risker med ögonlaseroperation

Innan man bokar tid för en ögonlaseroperation, eller någon annan typ av operation också för den delen, är det viktigt att känna till att alla typer av kirurgiska ingrepp innebär att man utsätter sig för risker. Detta gäller också ögonlaseroperationer och andra typer av ingrepp för att förbättra synen, även om riskerna sällan är lika stora som vid större operationer.

Den första risken man utsätter sig för är förstås den man tar under själva ingreppet. Beroende på vilken typ av operation man genomför, om det är Lasik, Lasek, IntraCor, EPI-lasik eller annan, varierar de direkta riskerna. Vissa typer av ingrepp kräver till exempel inte att man skär i eller behandlar hornhinnan på något sätt, och riskerna vid dessa är förstås mindre än vid mer inträngande kirurgi.

Efter operationen finns också en viss risk för att man drabbas av någon av de olika dokumenterade biverkningar vid ögonlaserkirurgi som finns. Ingen av dessa är särskilt vanlig, men tillsammans innebär de att mellan tre och sju procent (beroende på operationsform, -teknik och –land) av alla ögonlaserpatienter drabbas av någon form av sidoeffekt. Några vanliga risker är att haloeffekter eller så kallade starbursts uppstår. En halo uppstår när man efter operationen ser föremål som omgivna av ett starkt ljus (jämför haloeffekt vid solförmörkelser), medan starbursts innebär att man tycker sig se små blixtar som skjuter ut från föremålet.

Andra vanliga bieffekter som man riskerar när man behandlas med ögonlaser är dubbelseende eller dimsyn. Det är dock viktigt att känna till att många av dessa effekter är högst temporära och vanligtvis försvinner inom ett halvår efter operationen.

Utöver synstörningar riskerar man även att drabbas av infektioner som uppstår efter ingreppet, till följd av att ögat till viss del öppnats upp för omvärldens bakterier och virus. Detta är sällan något större problem, men det är viktigt att följa ögonläkarens instruktioner och använda de ögondroppar man får efter ögonlaserkirurgi. Vid speciellt Lasek-ingrepp, men även vid ICL-behandlingar, får man ofta en hård glaslins att ha över ögat i några dagar. Denna skyddar ögat från smuts, och hindrar en även från att klia på det opererade området i sömnen – saker som kan trigga en infektion.

Fördelar med ögonlaseroperation

Ögonlaserkirurgi har länge setts som en ganska ung, outvecklad och farlig behandlingsform som är både dyr och riskabel. Faktum är dock att ögonlaseroperationer numera är mycket säkra. Biverkningarna är få och oftast milda samtidigt som priserna har rasat allteftersom modern teknologi har förenklat operationsprocesserna.

Att genomföra en ögonlaseroperation har ett stort antal fördelar framför andra synhjälpmedel. Den går för det första mycket snabbt: själva ingreppet tar oftast bara mellan tio och trettio minuter oavsett vilken teknik som används, och i de flesta fall kan man vara tillbaka på jobbet redan samma dag. I vissa fall får man stanna över natten för observation och vila, men det är mycket sällsynt att man behöver längre konvalescens än så.

För det andra är resultaten av en ögonlaseroperation bestående och permanenta. Visst kan det uppstå andra problem över tiden (någon med behandlad översynthet kan till exempel utveckla grå starr), men det är ytterst ovanligt att ett behandlat synfel återuppstår. Bara det är för många ett tillräckligt skäl att genomgå en operation, eftersom man permanent får bort ett problem som många gånger är högst påtagligt i våra vardagliga liv.

Många anger priset som en nackdel när det kommer till ögonlaserkirurgi, och visst kostar det flera tusen att genomföra detta ingrepp. Men jämför man det med de kontinuerliga kostnader man kommer att ha under resten av livet för glasögon eller linser, bleknar ofta kostnaden för en operation i jämförelse. Det är helt enkelt ekonomiskt sunt att genomföra ett ingrepp för att förbättra sin syn och undvika kostnader längre fram. Dessutom finns det synfel som inte kan hjälpas eller korrigeras med glasögon. I sådana fall är ögonlaseroperationer ofta det enda effektiva alternativet.

Att låta korrigera sina synfel med ögonlaser är alltså inte bara en snabb, enkel och smärtfri behandling med bestående resultat och låga risker: det är även en ekonomiskt försvarbar investering i dig själv, din kropp och din hälsa.

Vad/vilka kan ej behandlas med ögonlaser?

Olika former av behandling med ögonlaser kan användas för att bota de flesta synfel och åkommor i ögonen, men det finns undantag. Varken grå eller grön starr går till exempel att behandla med laserteknik, eftersom det i det första fallet rör sig om celler i ögats lins som dör och blir ogenomskinliga, och i det andra handlar om skador på synnerven. I dagsläget är grön starr obotlig, medan grå starr behandlas genom att man ersätter den döende eller döda linsen med en artificiell. Att behandla grå starr med laser genom att ”skjuta bort” de döda cellerna skulle förvisso förmodligen vara teoretiskt genomförbart, men det finns helt enkelt ingen mening i att avlägsna de döda cellerna om man inte kan ersätta dem med ett likvärdigt alternativ: utan en lins är allt ögat ser ändå bara suddigt och ofokuserat.

Precis som det finns vissa åkommor som inte kan behandlas med hjälp av ögonlaseroperationer, finns det även patienter som inte kan motta behandlingen. Generellt sett så krävs det ganska mycket för att man inte ska kunna behandlas med någon form av ögonlaser, men vissa behandlingsformer, exempelvis IntraCor, kräver att patienten har nått en viss ålder. Andra saker som kan sätta käppar i hjulet är ålder – man måste vara arton år fyllda, och andra ögonsjukdomar.

En ganska stor grupp som inte kan eller får genomgå ögonlaseroperationer är diabetiker. Gravida eller ammande kvinnor nekas generellt också eftersom vissa hormoner som finns i kroppen under graviditeten faktiskt kan påverka ögats form och uppbyggnad, och förändra synen på det sättet. Har man ovanligt tunn hornhinna kan även det vara en riskfaktor som gör att man nekas operation, liksom att onormalt stora pupiller. Det innebär dock inte att man är diskvalificerad från all typ av ögonbehandling: ofta finns det alternativa behandlingsmetoder för den som lider av någon av åkommorna.

Ögonbehandling genom bruttolöneavdrag

För den som har möjlighet rekommenderas att man betalar sin operation eller behandling genom bruttolöneavdrag. Detta är att föredra framför nettolöneavdrag eller kontant betalning eftersom det ger stora skattemässiga fördelar.

När du betalar med bruttolöneavdrag görs helt enkelt ett avdrag på din skattepliktiga lön innan någon skatt dras. Det är alltså oskattade pengar som betalar för din ögonlaseroperation, och i och med att skatteunderlaget (bruttolönen) minskar, minskar även den summa du måste betala i skatt. 

Detta är fördelaktigt även för din arbetsgivare: eftersom bruttolönen minskar, minskar även arbetsgivarens kostnader för sociala avgifter och arbetsgivaravgifter, så man skulle kunna säga att din ögonlaserbehandling subventioneras av staten.

Den stora fördelen med ett bruttolöneavdrag är givetvis att kostnadsbördan minskar både för dig och för din arbetsgivare. Nackdelen kan vara att det kan finnas regler hos ditt företag som gör att du kan bli tvungen att betala hela summan på en enda lön. I så fall kan det innebära en ganska kraftigt sänkt inkomst just den månaden, så det gäller att spara undan lite pengar innan det är dags för avdrag och betalning.

Vad som gäller för bruttolöneavdrag är ofta olika från företag till företag, och kan även skilja beroende på om man arbetar i privat eller offentlig sektor. Kolla upp vad som gäller för just dig både hos företaget som ska genomföra din ögonlaserkirugi och hos din arbetsgivare.

Så går en ögonlaserbehandling till

En ögonlaserbehandling är generellt sett en mycket snabb och smärtfri procedur med kort konvalescensperiod. Det finns förstås många olika saker som skiljer sig åt beroende på vilken typ av laserkirurgi som ska utföras men de flesta har några saker gemensamt. Ungefär såhär kan en vanlig ögonlaseroperation gå till:

1. Man börjar alltid med ett antal synundersökningar för att bekräfta att du verkligen är i behov av kirurgisk behandling. En allmän hälsokontroll görs också för att säkerställa att du är i god fysisk form för operationen.

2. Innan ingreppet görs kommer personalen och läkaren att prata med dig och berätta om ingreppets olika processer så att du har en god överblick och kontroll på vad som kommer att hända. Det viktigaste är alltid att du som patient känner dig trygg och lugn.

3. Precis före ingreppet ska ske bedövar man i de allra flesta fall det öga som ska behandlas. Det är en lokalbedövning i form av ögondroppar som ges, så du är fullt vaken i övrigt. Att undvika narkos minskar risken för operationsrelaterade skador betydligt.

4. Det öga som ska behandlas öppnas upp och hålls öppet med hjälp av antingen en slags klämma eller en vakuumring som fästs runt ögat och ser till att det hålls öppet och fixerat. Du behöver inte vara orolig för vad som skulle hända om du råkar titta åt något håll under operationen: även om man ska försöka hålla blicken så stilla som möjligt så mäts ögats rörelser av flera tusen gånger per sekund för att lasern ska kunna kompensera för dessa.

5. Det är nu det uppstår stora skillnader beroende på vilken typ av ögonoperation du ska genomföra. Är det en vanlig Lasikbehandling kommer läkaren att med hjälp av en mycket liten och vass skalpell att skära upp en liten flik av hornhinnan för att ge lasern tillgång till ögats mjukdelar. Är det en Lasekbehandling kommer ögats yttersta cellager att mjukas upp med hjälp av en alkohollösning i samma syfte. Vid en EPI-lasikbehandling skärs en större del av hornhinnan loss och viks upp för att ge lasern fritt spelrum. Är det en IntraCorbehandling görs ingenting mekaniskt i ögat innan man börjar arbeta med lasern.

6. Operationen är klar på några minuter, och efter det återställs ögat på bästa möjliga sätt. Efter vissa behandlingar kan du behöva bära en glaslins eller annat skydd för att skydda ögat från smuts och annat som kan skapa infektioner. Var frikostig med de antiinflammatoriska ögondroppar som skrivs ut, och räkna med att läkeprocessen är helt klar först efter några månader.

Memira

Memira är en av Sveriges ledande kedjor för ögonlaserbehandlingar, med 21 stycken ögonkliniker runt om i landet. Man finns även i Tyskland, Danmark och Norge, och allt som allt har man öppnat 42 kliniker i dessa länder.

Totalt har företaget genomfört närmare en kvarts miljon ögonlaserbehandlingar, och Memira erbjuder många olika former av laserbehandling beroende på vad som är bäst för varje enskild patient. Självklart erbjuds standardformerna Lasik och Lasek, men man har som patient även tillgång till FS Lasik och vågfrontsbehandling. Som om det inte vore nog kan företaget också hjälpa dig som är drabbad av grå starr eller annan åkomma på linsen. Både ICL och RLE-behandlingar finns att tillgå.

Novius

Novius är ett populärt företag bland Stockholmarna, och ett flertal kliniker finns placerade runt om innanför tullarna såväl som i Solna. Med över ett decennium i branschen har Novius gjort sig känt för att ta väl hand om sina patienter och kunder, med ett personligt bemötande och bra uppföljning.

Lasik är den vanligaste behandlingen som utförs, men Novius erbjuder även EPI-lasik. Företaget behandlar även grå starr och andra former av linsproblem med en ultraljudsteknik som innebär att man skjuter sönder linsens hårda och stelnade delar innan man tar ut och ersätter den. En ytterligare behandling som erbjuds är ögonlocksplastik som kan försköna hängande eller slappa ögonlock.

Globen Ögonklinik

Sedan 1995 har Globen Ögonklinik behandlad cirka 25 000 patienter årligen vid sina tre kliniker vid Globen, i centrala Stockholm och ute i Skärholmen söder om stan. I dagsläget består företaget av runt fyrtio medarbetare varav fyra är ortoptister och tolv är ögonspecialister.

Företagets utbud av maskiner och behandlingar är mycket omfattande, och hit kommer inte bara patienter som behöver ögonlaserbehandling. Även vaglar, felande tårkanaler och mycket annat kan behandlas av denna mycket mångsidiga ögonklinik, och alternativa behandlingar för exempelvis diabetiker saknas inte. Ett stort antal olika lasrar ger också dig största chansen att få den behandling som är mest lämplig för just ditt synproblem.

Laser för Alla

Laser för Alla är ett företag med två kliniker som drivs av fyra mycket erfarna doktorer. Tillsammans har de flera än 50 000 ögonlaserbehandlingar under bältet, och med den ena kliniken i Malmö och den andra i Göteborg ger man en stor del av Sverige möjligheten att genomföra en ögonlaseroperation till riktigt bra pris.

För det är just priset som är Laser för Allas idé och konkurrenskraft. Man kan exempelvis få en hel behandling för under 10 000 kronor, något som få i branschen kan matcha. Trots det låga priset är dock inte Laser för Alla ett lågkvalitetsföretag. Erfarna doktorer och modern utrustning borgar för en mycket prisvärd behandling. Klinikerna erbjuder Lasik, Lasek, ELSA, Translase och Intralase.

Vårda

1999 slog ögonläkaren Hans Remanius upp portarna för sin ögonklinik Vårda i Göteborg. 2007 öppnades nästa klinik i Malmö, och två år senare följde en i Halmstad. Sedan dess har kliniker tillkommit i Oslo, Stockholm och Köpenhamn, och Vårda är numera en av de större kedjorna i Norden.

Vårda är ett erkänt kompetent och prisvärt företag, som bland annat har kontrakt med flera landsting om ögonbehandling. Den huvudsakliga behandlingsformen är Lasek, men man erbjuder även RLE-behandling mot ålderssynthet och grå starr (katarakt). Priserna är mycket konkurrenskraftiga, och både Lasek och kataraktbehandling genomförs för 11 000 kronor styck i skrivande stund.

Stockholms ögonklinik

Stockholms ögonklinik är Stockholms största klinik för behandling av ögonåkommor, -sjukdomar och ögonrelaterade problem. Här arbetar ett tjugotal mycket erfarna ögonspecialister och läkare, och då Stockholms ögonklinik är en del av Sophiahemmet är alla metoder och tekniker som används i den absoluta framkanten av den vetenskapliga utvecklingen.

På denna klinik behandlas så gott som allt som rör ögonen, från glaukombehandling till kataraktoperationer, från avancerad näthinnekirurgi till injektion av läkemedel i ögats glaskropp. Självklart erbjuds även ögonlaserbehandling såväl som ICL och RLE (linsbyte).

Stockholms ögonklinik har ett mycket gott anseende i branschen, och dess anknytning till den vetenskapliga världens forskning har gett kliniken ett rykte av att vara först och bäst med det senaste.

Ögonlasern

Ögonlasern är ett av Sveriges äldsta företag när det gäller ögonlaserbehandlingar. Redan 1990 öppnade man sin första klinik, och det säger sig själv att man inte kan vara så långlivad i den här branschen utan att vara både seriös, duktig och prisvärd. Företaget har sex kliniker runt om i landet med fokus på Stockholmsområdet. I dessa behandlar man närsynthet, översynthet och astigmatism med hjälp av ögonlaser, och vid de tillfällen man bedömer att patienten behöver mer avancerad behandling remitteras denne till Stockholms ögonklinik som Ögonlasern samarbetar med.

Den vanligaste behandlingsformen hos Ögonlasern är EPI-lasik, men tack vare samarbetet med Stockholms ögonklinik kan man även behandla katarakt och andra linsåkommor med hjälp av ICL (Intraocular Contact Lens), CLE (Clear Lens Extraction) och RLE (Refractive Lens Exchange).

Koskelas ögonklinik

Koskelas ögonklinik är ett norrländskt företag med tre kliniker utspridda i Luleå, Umeå och Åsele. Sedan 1996 har företagets ögonläkare genomfört över 10 000 behandlingar och den nyligen öppnade kliniken i Luleå är en del av företagets vision om att kunna behandla synfel i hela Norrland.

Koskelas ögonklinik har avtal med inte mindre än tre landsting, en kvalitetsstämpel så god som någon. Man fokuserar på att leverera prisvärd behandling till alla norrlänningar, och till långväga gäster erbjuds alltid kostnadsfri övernattning. Den typen av extratjänster, tillsammans med ett bra kundbemötande och professionell ögonvård har gjort Koskela mycket framgångsrikt i Sveriges norra delar.

God Syn

Med nio kliniker i Norden varav fyra i Sverige (Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping) har God Syn blivit ett företag att räkna med. Närmare 99 % av företagets kunder är nöjda med sin behandling, onekligen en svårslagen siffra, men med läkare som har lång erfarenhet både från arbete i Sverige och utomlands är det kanske inte så konstigt.

På de olika klinikerna erbjuds behandlingar med Lasik, Lasek och FS Lasik, så chanserna är goda att du får en behandling som passar dig och ditt synfel. En stor fördel för den osäkre är att God Syn erbjuder kostnadsfria förundersökningar där du kan undersöka dina valmöjligheter mer ingående, såväl som få svar på de många frågor om behandlingen som du förmodligen har.

Capio Medocular

Capio Medocular är ett av Sveriges äldsta och största privata ögonvårdsföretag. Sedan starten 1986 har man på företagets kliniker behandlat de flesta olika typer av synfel, och företaget har utvecklats i takt med de tekniska framsteg som gjorts på området sedan dess.

Man erbjuder alla vanliga behandlingsformer mot översynthet, närsynthet, ålderssynthet, astigmatism och grå starr. Lasik och Lasek är de dominerande laserbehandlingarna, och för katarakt och andra problem med ögats lins finns ICL/PRL och CLE att tillgå. Capio Medocular har egna kliniker i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, men tack vare ett samarbete med Synsam kan man även genomföra ögonlaserbehandlingar i Synsams lokaler i Växjö, Örebro, Kristianstad och Hässleholm.

S:t Eriks ögonklinik (Ögonsjukhus? Hittar inte någon ögonklinik.)

S:t Eriks ögonsjukhus är ett av Europas större och ledande ögonsjukhus, med över 195 000 genomförda behandlingar årligen. Det öppnade 1990 och har mottagningar på Kungsholmen i Stockholm, vid Danderyds sjukhus samt vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, söder om Stockholm.

Sedan starten har S:t Eriks varit nära förbundet med forskarvärlden, inte minst tack vare sin placering vid Karolinska Universitetssjukhuset. Detta har lett till att man ständigt legat i framkant när det gäller ögonlaserbehandling, inte bara i Sverige utan även i världen. Kompetensen som finns hos S:t Eriks ögonsjukhus är svårslagen, och med rimliga priser för behandlingarna är man definitivt en klinik att överväga för alla som bor i eller nära Stockholm. Utöver laserbehandling genomför man även linsbyten med toriska (för astigmatiker), monofokala och multifokala linser.

Opthalma Ögonklinik

Opthalma är en ögonklinik i Göteborg som specialiserat sig på prisvärda och billiga behandlingar med Lasik, Lasek, EPI-lasik och PRK. Utöver dessa ögonlaserbehandlingar erbjuder man även linsbyten (RLE), diagnosticering och behandling av grön starr, samt kosmetiska ögonlocksoperationer.

Kliniken drivs av nio erfarna medarbetare varav tre är legitimerade läkare och specialister på ögonsjukdomar. Priserna för laserkirurgi är några av de lägsta i branschen – generellt kommer man undan med under 10 000 kronor per öga – medan linsbyten kostar ungefär lika mycket som på andra kliniker.

CityAkuten Nya Ögon

CityAkuten Nya Ögon grundades 1997, och som namnet antyder är den belägen i city, eller närmare bestämt i Stockholm city. Kliniken grundades av professor Björn Tengroth, en föregångsman inom ögonlaserteknik och före detta chef för Karolinska Sjukhusets Ögonklinik i Solna. Björn Tengroth var även verksam inom S:t Eriks Ögonsjukhus, och klinikens gedigna historia tillsammans med årlig kvalitetsdiplomering borgar för högklassig behandling av de flesta typer av synproblem.

Den enda behandlingsform som kliniken erbjuder är Lasek, och CityAkuten är även en föregångare i Sverige för en metod som kallas TransPRK (No Touch). Den innebär att man istället för en alkoholhaltig vätska låter själva lasern avlägsna de delar av epitelet (det yttersta cellagret) som behöver tas bort för behandlingen. Priserna är rimliga, delbetalning erbjuds och studenter får en speciell rabatt.

Perfekt Syn

Perfekt Syn är ett lite annorlunda alternativ för den som är ute efter en billig ögonlaserbehandling. Företaget har nämligen inga egna kliniker, utan anordnar istället gruppresor till Turkiet och närmare bestämt Istanbul där doktor Nusret Bas, en mycket erfaren och meriterad ögonläkare, genomför behandlingen. Behandlingsformerna som erbjuds är Lasik, Lasek, FS Lasik och vågfrontslaser, men även ett linsbyte (RLE) kan göras.

Perfekt Syn Hälsoresor har varit verksamma sedan 2006 och drivs av företaget Salveo Health and Medical Travel AB. Denna typ av resor som kombinerar nytta (operationen) med nöje (turistaktiviteter) har blivit alltmer populära på senare år. De är många gånger ett bra sätt att resa och samtidigt få ner kostnaderna för sin operation, men det är mycket viktigt att göra en noggrann kontroll av företaget som erbjuder behandling, liksom att kolla upp vilka försäkringar som gäller och vad som händer om något skulle gå snett. Få företag är oseriösa, men om olyckan är framme är det inte alltid glasklart vad som gäller när man måste få sjukvård i utlandet.

Kan diabetes påverka ögonen?

Ja det kan det faktiskt, och det är vanligare än många tror. Man räknar med att ungefär en tredjedel av alla som har diabetes drabbas av förändringar på näthinnan, såkallad retinopati. Denna synskada blir tyvärr värre med tiden och riskerar att påverka gula fläcken. Sådan påverkan leder alltid till ganska allvarlig synnedsättning. En annan följd av diabetes kan vara att blodkärlen närmast ögat täpps igen och dör, något som leder till syrebrist i området. I ett försök att kompensera kan kroppen bilda nya blodkärl, men risken är att dessa växer in i ögat och därmed blockerar en del av det ljus som ska träffa synnerven. Detta är ett mycket allvarligt och akut tillstånd.

Ögonlaserbehandling har visat sig kunna fungera hjälpligt mot diabetesrelaterade ögonproblem, framför allt makulaödom som är ett annat ord för svullnad i gula fläcken. Laserkirurgi kan dock sällan vända en försämring, utan endast bromsa upp den. Andra behandlingsformer är under ständig utveckling, men få är riktigt effektiva och man bör som diabetiker vara medveten om problematiken och kontrollera sin syn regelbundet.

Kan man ha linser efter en ögonlaseroperation?

Det går absolut att ha kontaktlinser eller glasögon efter en ögonlaseroperation om resultatet inte blev så bra som man ville. Man bör dock tänka på att en ögonlaserbehandling innebär att man slipar och förändrar formen på hornhinnan vilket kan ge till följd att man kan behöva linser med en annan skärpa än före operationen. Gör därför en synundersökning hos din optiker för att ta reda på vilken slipning du behöver, och undvik framför allt kontaktlinser helt under tiden hornhinnan läker.

Hur länge måste man vara hemma efter operation?

De allra flesta typer av ögonlaserbehandling och linsersättning är mycket snabba. Oftast kan man gå tillbaka till jobbet eller skolan redan samma dag eller dagen därpå, men känner man att man ser dåligt eller suddigt (vilket är relativt vanligt) ska man förstås stanna hemma om man arbetar med något som kräver bra syn.

Gör det ont?

Nej. Varken en ögonlaserbehandling eller linsersättning gör ont. Ögat lokalbedövas med ögondroppar innan operationen, och smärtan försvinner innan effekten avtagit. Däremot kan det klia och svida i några dagar efter operationen, främst när det gäller Lasek.

Blir resultaten permanenta?

I de allra flesta fall är svaret ja. Få synfel växer tillbaka eller försämras efter en operation. I enstaka fall har det dock hänt att problemet återkommit, men detta löser man ofta enkelt med en ytterligare operation. Ett undantag är diabetiker, vars synproblem ofta har andra orsaker än friska människors. En ögonlaserbehandling är heller ingen garanti för att andra synfel inte uppstår: grå eller grön starr kan drabba dig även om du behandlat din närsynthet, liksom ålderssynthet (som ju beror på att linsen stelnar) kan drabba någon som behandlats som ung.

Hur påverkas mörkerseendet?

Mörkerseendet påverkas vanligtvis inte alls. I en del fall har patienter till och med rapporterat förbättrat mörkerseende efter en behandling, men att synen blir sämre i mörker är så ovanligt att man inte behöver oroa sig. Det finns dock personer som upplever ljusfenomen i dunkel eller mörker, detta är en oönskad bieffekt av behandlingen. 

Kan man få torra ögon av operationen?

Beroende på vilken typ av ögonlaseroperation du ska genomgå finns det en viss risk för att dina ögon kommer att kännas torra i några veckor efter behandlingen. Detta är ett välkänt fenomen, och alla seriösa ögonkliniker skriver ut såväl antiinflammatoriska som återfuktande ögondroppar som du kan och bör använda så mycket som möjligt under veckorna efter ingreppet.

Finns det åldersgränser för en ögonlaseroperation?

Ja det finns det. Även om det inte finns någon övre åldersgräns så finns det en undre: för att person ska behandlas i Sverige bör man vara tjugo år fyllda och haft stabil syn i minst två år. Dessa villkor existerar för att man ska vara säker på att ögat vuxit klart och inte kan fortsätta att utvecklas efter behandlingen.

Opererar man båda ögonen samtidigt?

Det är helt valfritt. De flesta väljer dock att inte göra det, ofta av trygghetsskäl. Beroende på behandling kan du också se lite suddigt, eller vara överkänslig för ljus, i några dagar efter operationen. Av den anledningen föredrar många att ha åtminstone ett öga att se normalt med, även om det är normalt dåligt.

Kan jag bli behandlad om jag skelar?

Mycket lätt skelning kan vara ett resultat av astigmatism, och i sådana fall går det att behandla med hjälp av ögonlaserkirurgi. Vanligast är dock att skelning uppstår på grund av att de muskler som kontrollerar ögat och håller det på plats inte är tillräckligt starka. I dessa fall behandlar man hellre tillståndet med olika övningar, ögonlappar och glasögon som tränar upp ögats muskler.

Händer det att en operation får göras om?

Ja, det händer, och är inte särskilt ovanligt. Många ögonkliniker genomför den andra operationen kostnadsfritt om den första skulle misslyckas, och det är vanligt att man får gå på återbesök i upp till tre år efter operationstillfället. Tyvärr hjälper sällan en andra operation mot haloeffekter, starbursts eller andra biverkningar som kan uppstå, men den rättar så gott som alltid till synfel som dröjer kvar efter den första behandlingen.

Ser jag bra direkt efter operation?

Om man kan se bra direkt efter operationen varierar helt från person till person och från tillfälle till tillfälle. Efter vissa enklare behandlingar kan man faktiskt se bra redan samma dag, men vanligast är att det tar åtminstone ett dygn för ögat att anpassa sig till de nya förhållanden som råder.  Vissa operationsformer kräver också att man bär en skyddslins i några dagar för att skydda ögat från infektion.

Kan jag sminka mig som vanligt direkt efter operationen?

Du bör vänta med att sminka dig kring ögonen i minst en vecka efter behandlingen, då detta leder till en onödig extra risk för infektion.

Kan jag fortsätta träna som vanligt?

Ditt öga kommer att vara lite känsligare än vanligt under den första tiden efter en ögonlaseroperation. Av den anledningen brukar man rekommendera att hård träning undviks i någon vecka. Lättare träning går bra, men undvik att bada i pool eller bastu efter passet.

Går det bra att bada efter operationen?

Undvik att bada i minst en vecka efter operationen. Utöver klor, brom eller andra kemikalier i poolvattnet som kan störa och irritera både ögonen och slemhinnorna, finns det en klart ökad infektionsrisk för den som badar i pool eller badtunna. Behandla helt enkelt ditt nyopererade öga lite försiktigt i allt du gör under en tid efter ingreppet. Undvik miljöer och situationer där risken för infektion ökar. Det är ett lätt sätt att slippa stora bekymmer.