Kläder

Vad är ekologisk bomull?

Skillnad på ekologisk bomull och ”vanlig”

Bomull är en textilfiber och ett textilmaterial som kommer från växter av bomullssläktet. Idag täcker bomullen nästan hälften av världens textilproduktion. Trots de senaste årens ökade efterfrågan på varor som är ekologiskt producerade så står den ekologiska bomullen för en mycket liten andel av den totala bomullsproduktionen, omkring 0,1 procent – men produktionen ökar. Idag finns odlingar i bland annat USA, Australien, Nya Zeeland, Uganda, Peru, Kina, Turkiet och Indien.

När ”vanlig” bomull odlas så används idag stora mängder bekämpningsmedel och konstgjorda gödningsmedel. Dels för att minska angrepp från skadeinsekter och ogräs – bomull har en lång växtsäsong och bomullen besprutas både när den växer och när den skördas – och dels för att bomull idag odlas kommersiellt på platser som inte ursprungligen är anpassade för bomullsodling. 

Bomullen behöver även mycket vatten för att växa, och i och med att inte alla länder har den nederbörd som kanske krävs så innebär det att man får ersätta vattnet på konstgjord väg genom så kallad konstbevattning. Något som i sin tur kan leda till brist på grund- och ytvatten. De konstgjorda gödningsmedlen bidrar i sin tur till övergödning av vattendrag och innehåller tungmetaller som till exempel kadmium.

Ekologisk bomull använder inte bekämpningsmedel och inga konstgjorda gödningsmedel. Istället används naturliga gödningsmedel och kompostering, något som bibehåller jordar med god näringstillgång, samt biologiska bekämpningsmedel. Bomullen skördas i regel för hand.

I och med att ekologisk bomull odlas utan att stressas fram med konstgödsel så blir kvaliteten hög, med långa, jämna och mjuka fibrer. Den anses också bli mer hållbar, då fibrerna inte påverkats av kemikalier.

I Sverige är ekologisk bomull Svanen– och KRAV-märkt. En sådan märkning visar också att bomullsodlaren fått rättvis betalning för sitt arbete och att goda arbetsförhållanden råder på bomullsfälten och i tillverkningsanläggningarna.