Ekonomi, Samhälle

Vad betyder arvslott?

Vad är arvslott

Arvslott har, som namnet så väl beskriver, något att göra med en persons arv. För att definiera termen måste man först definiera vad arv egentligen är. De finansiella medel som blir kvar när en person har gått bort, efter att alla skulder är betalda o.s.v., kallas den legala arvsordningen. Arvingarna till den bortgångna har då rätt till att dela på den legala arvsordningen om inget testamente är skrivet. Dock skulle ett testamente vara skrivet så blir det lite mer komplicerat och det är då arvslott kommer in i bilden.

Arvslott – det som finns kvar när alla skulder är betalda

När man skriver ett testamente kan man i stort sett välja att ge bort sina tillgångar till vem som helst. Dock så har man i praktiken inte alls lika makt efter ens egen död. Skulle man välja att ge bort mer än hälften av ens tillgångar till en eller flera andra personer än de som är de officiella arvingarna sätts lagen om laglott in. Denna lag innebär att arvingarna har rätt till minst hälften av den arvslotten. Detta skulle innebära att om den bortgångna av någon anledning skulle vilja ge 70 % av sina tillgångar till en vän så skulle inte detta vara möjligt utan vännen skulle då bara ha rätt till 50 % då hälften måste gå till arvingarna.

Att dela på arvslotten

Arvslotten kan i teorin delas mellan ett obegränsat antal personer eller organisationer. Så länge som minst hälften av tillgångarna går till arvingarna kan den bortgångne innan sin död välja att testamentera bort hur mycket han eller hon vill av de resterande 50 % av arvslotten till vem som helst. Skulle dock personen i fråga vilja ge bort me än 50 % till någon som inte här arvinge måste denne göra det innan han eller hon dör.