Ekonomi

Bear-fonder

Bear fonder – motsatsen till Bull fonder

För att förstå hur Bear fonder fungerar måste man först förstå konceptet med Bull fonder då dessa i grund och botten är samma sak, men även på samma gång är de varandras motsatser. Både Bull och Bear fonder är kopplade till aktieindexet OMX30 som följer kurserna av de 30 mest omsatta bolagen på stockholmsbörsen. Skillnaden mellan att investera i en Bull eller Bear fond mot att investera i OMX30 är att båda fonderna ger en hävstångseffekt på 1,5 gånger den upp eller nedgång som sker på OMX30-indexet.

Hur Bear fonder fungerar

Eftersom Bear fonder är motsatsen till Bull fonder så fungerar dom alltså inte på samma sätt. För att förstå Bear fonderna och hur de fungerar kan man ta ett enkelt exempel. Om OMX30 indexet en dag går ned 1 krona skulle det innebära att Bear fonderna går upp 1,5 kronor. Detta för att indexet representerar den motsatta effekten av OMX30 indexet. Med denna vetskap kan man alltså göra vinster även i börsnedgång med hjälp av Bear fonder, något som annars ses som en svår sak att uppnå. Att man dessutom får hjälp av den så kallade hävstångseffekten öppnar för ytterligare möjligheter att tjäna pengar på Bear fonder.

Riskerna med Bear fonder

Trots att Bear fonder låter som ett fantastiskt och lätt sätt att tjäna pengar så är aktiefonderna förknippat med många risker. För det första innebär en investering i Bear fonder statistiskt sett en förlust på lång sikt. Anledningen till detta är att Stockholmsbörsen på lång sikt har ökat i värde genom åren rent historiskt sett. Det innebär att om man behåller Bear fonder under en längre tid så förlorar man inte bara det som stockholmsbörsen går upp, utan man förlorar dessutom de pengarna multiplicerat med 1,5. Därför är Bear fonder endast en bra investering på kort sikt.